Přihlášený uživatel:

Anonymní uživatel

Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv dle koncesního zákona

V návaznosti na zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony nabývá od 1.1.2010 účinnost ustanovení § 31a zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Informační systém o veřejných zakázkách je doplněn o Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv, ve kterém je zobrazen seznam zapsaných právnických nebo podnikajících fyzických osob, kterým byl uložen zákaz plnění koncesních smluv podle § 27a odst.2 zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení.

Informační systém o veřejných zakázkách v rámci vedení rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv nabízí

  • Věstník, který slouží k vyhledání zapsaných osob v tomto rejstříku.
Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2017 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.