Přihlášený uživatel:

Anonymní uživatel

Profil zadavatelů dle zákona č.137/2006 Sb.

Dne 27. 4. 2012 byla uveřejněna ve Sbírce zákonů vyhláška č. 133/2012 Sb.,o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Zadavatelé jsou v souladu s § 9 odst. 5 této vyhlášky nejpozději do 31. 12. 2012 povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měla podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

Podrobný popis XML a XSD schémat je uveřejněn na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách na

http://www.isvz.cz/ProfilyZadavatelu/Profil_Zadavatele_137_2006_SchemaVZ.xsd (xsd, 53kB)

Soubor ve formátu XSD, který je k dispozici na shora internetové adrese lze zvalidovat v libovolném XSD editoru a odpovídá standardu pro XSD schéma. Validitu XSD schématu nelze zjistit přímo prostřednictvím prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox a pod.) a proto jsou dvě možnosti práce se souborem:

1) URL XSD schématu otevřít v nástroji pro práci s XSD schématy, např. Altova XML SPY

2) V prohlížeči zadat URL schématu, dále vybrat zobrazit zdrojový kód a následně uložit na disk.

Soubor s popisem XML a XSD schémat je možno rovněž stáhnout přímo z prohlížeče ve formátu zip z internetové stránky

http://www.isvz.cz/ProfilyZadavatelu/Profil_Zadavatele_137_2006_SchemaVZ.zip (zip, 8kB)

Odkaz:

Vyhláška č. 133/2012 Sb.,o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodický pokyn k uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Ověření funkcionality profilů:

Připravili jsme pro zadavatele testovací prostředí, kde mohou ověřit, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu a strukturovaná data o VZ jsou v souladu s technickou specifikací.

Testovací prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s Akčním plánem pro otevřené vládnutí a na základě požadavků některých zadavatelů rozšířilo XML o nepovinné položky tak, aby v případě zájmu zadavatele bylo možné poskytovat i další údaje z profilu zadavatele ve formě strukturovaných dat. Aktuální XML a XSD schémata jsou k dispozici na této stránce. Popis všech položek zařazených do rozšířeného xml. Nepovinné položky jsou v dokumentu vyznačeny modře.

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2021 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.