Přihlášený uživatel:

Anonymní uživatel

Profil zadavatelů dle zákona č.134/2016 Sb.

Dne 31. 5. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která nabývá účinnosti od 1. 10. 2016 společně s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatelé jsou v souladu s § 18 odst. 5 této vyhlášky povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

Podrobný popis XML a XSD schémat je uveřejněn zde:

http://www.isvz.cz/ProfilyZadavatelu/Profil_Zadavatele_134_2016_SchemaVZ.xsd (xsd, 27kB)

Soubor ve formátu XSD, který je k dispozici na shora internetové adrese lze zvalidovat v libovolném XSD editoru a odpovídá standardu pro XSD schéma. Validitu XSD schématu nelze zjistit přímo prostřednictvím prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox apod.), a proto jsou dvě možnosti práce se souborem:

1) URL XSD schématu otevřít v nástroji pro práci s XSD schématy, např. Altova XML SPY

2) V prohlížeči zadat URL schématu, dále vybrat zobrazit zdrojový kód a následně uložit na disk.

Soubor s popisem XML a XSD schémat je možno rovněž stáhnout přímo z prohlížeče ve formátu zip z internetové stránky:

http://www.isvz.cz/ProfilyZadavatelu/Profil_Zadavatele_134_2016_SchemaVZ.zip (zip, 5kB)

Užitečné odkazy:

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Informace ke změně XSD schémat pro profily zadavatele dle přílohy č. 8 vyhlášky 168/2016 Sb.

Ověření funkcionality profilů:

Připravili jsme pro zadavatele testovací prostředí, kde mohou ověřit, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu pro zákon č.134/2016 Sb. a strukturovaná data o VZ jsou v souladu s technickou specifikací.

Testovací prostředí

Kontakty pro dotazy a připomínky:

V případě dotazů a připomínek k XSD schématům a nové vyhlášce jsou k dispozici následující kontaktní maily:

Pro dotazy technického charakteru: hot-line_isvz@asd-software.cz

Pro metodické dotazy týkající se nové vyhlášky: oevzk@mmr.cz

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2021 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.