Přihlášený uživatel:

Anonymní uživatel

Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb.

V návaznosti na zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony nabývá účinnost od 1.1.2010 ustanovení § 144 - Vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. IS VZ je doplněn o Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, ve kterém je zobrazen seznam zapsaných právnických nebo podnikajících fyzických osob, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou uveřejněna ve sbírce rozhodnutí na stránce http://www.compet.cz/verejne-zakazky/

Uvedené společnosti byly zapsány do Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek na základě rozhodnutí učiněného dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což nemá žádný dopad na zadávací řízení zahájené/realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Informační systém o veřejných zakázkách v rámci vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek nabízí

  • Věstník, který slouží k vyhledání zapsaných osob v tomto rejstříku.
Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2017 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.