Přihlášený uživatel:

Anonymní uživatel

Věstník rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

Věstník rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek obsahuje seznam zapsaných právnických nebo podnikajících fyzických osob, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Údaje o osobách se zákazem plnění veřejných zakázek jsou seřazeny chronologicky tak, jak byly zapisovány do rejstříku. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou uveřejněna ve sbírce rozhodnutí na stránce http://www.compet.cz/verejne-zakazky/.

Společnosti, které jsou uvedeny v tomto rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, mají zákaz podílet se na plnění POUZE veřejných zakázek zahájených dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, že je společnost uvedena v tomto rejstříku NEMÁ dopad na zadávací řízení zahájené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2017 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.