Přihlášený uživatel:

Anonymní uživatel

Rejstřík koncesních smluv

Další část Informačního systému je v souladu s ustanovením § 32 zákona č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, rejstřík koncesních smluv (RKS). RKS veřejně zpřístupňuje informace týkající se uzavřených koncesních smluv dle výše uvedeného zákona, a to po celou dobu platnosti těchto koncesních smluv.

Informační systém o veřejných zakázkách v rámci vedení RKS nabízí

  • vyhledávání příslušných záznamů v RKS prostřednictvím Vyhledávače koncesních smluv, který umožňuje vyhledávání v RKS dle uživatelem uveřejněných parametrů týkajících se zadavatele, koncesionáře či koncesní smlouvy,
  • Věstník, který slouží k vyhledání zapsaných koncesních smluv dle data uzavření koncesní smlouvy,
  • v obou výše uvedených případech pak zobrazí základní informace o nalezené koncesní smlouvě,
  • metodickou podporu v rámci které odkazuje na portál veřejných zakázek, kde je umístěn metodický postup pro RKS a příslušný formulář se žádostí o zápis do RKS.

Informace o registraci uživatelů a rejstříku koncesních smluv

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2016 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.