Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V této části Informačního systému vede MMR podle § 125 a následujících ustanovení zákona o veřejných zakázkách dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili správní poplatek. Současně je zde možné zobrazit informativní Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s požadavky dle § 128 zákona o veřejných zakázkách. V souvislosti s přechodným obdobím dle ustanovení § 158 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je v této části k dispozici i seznam kvalifikovaných dodavatelů zapsaných dle zákona č. 40/2004 Sb., jehož platnost je stanovena novým zákonem do 30. 9. 2006, po této době již tento původní seznam nebude k dispozici.


Informační systém o veřejných zakázkách v rámci vedení tohoto seznamu nabízí

  • Vyhledávač, který umožňuje vyhledávat v seznamu dle základních charakteristik dodavatele,
  • Věstník, ve kterém jsou jednotliví kvalifikovaní dodavatelé vyhledáváni dle data nabytí právní moci odpovídajícího správního řízení pro zápis do tohoto seznamu,
  • informace o zapsaných dodavatelích formou výpisů ze seznamu,
  • prostřednictvím portálu VZ přístup k odpovídajícím šablonám a metodickým pokynům, které souvisejí s problematikou kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhledávač, věstník a přístup k výpisům ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s přechodným ustanovením § 158 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2016 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.