Číselníky a klasifikace

V této části Informačního systému o veřejných zakázkách jsou zpřístupněny číselníky a klasifikace, které souvisí s metodikou a validací uveřejňovacích formulářů. Především se jedná o číselníky CPV, územní klasifikaci apod. Všechny číselníky a klasifikace jsou k dispozici jak ve formě databázového vyhledávání podle názvu položky nebo kódu, tak i ve formě XLS souboru nebo TXT souboru (položky jsou odděleny tabulátory).

V následujícím seznamu je uveden kompletní seznam zpřístupněných číselníků a klasifikací. Je-li z názvu číselníku nebo klasifikace odkaz na detailní stránku - je možné v tomto číselníku následně vyhledávat. Za názvem číselníku či klasifikace současně může být k dispozici soubor s obsahem číselníku ke stažení na váš počítač.


Číselníky
číselník právních forem organizace
číselník států
číselník měn
číselník jazyků
číselník základní územní jednotky - obce (ZUJ)
číselník základní územní jednotky - městské části
číselník elektronické úkony

Klasifikace
klasifikace kódů Common Procurement Vocabulary
klasifikace doplňkových CPV kódů
klasifikace kódů komodit MMR navázaných na CPV
klasifikace národních NUTS kódů (do úrovně NUTS 3 - kraj)
klasifikace evropských NUTS kódů (do úrovně NUTS 3 - oblast)
Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2021 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.