Přihlášený uživatel:

Anonymní uživatel

Elektronické tržiště veřejné správy

Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

Více viz http://www.portal-vz.cz/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy.

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2020 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.