OpenData VZ

V této části jsou uživatelům nabízeny údaje ve formě OpenDat a to pro jednotlivé roky a formáty dat, které jsou určené pro strojové zpracování. Jedná se o údaje o veřejných zakázkách evidovaných na Věstníku VZ a na elektronických tržištích v podobě, ve které jsou externími systémy poskytovány IS VZ. Odkazy v níže připravených tabulkách vedou přímo na generování odpovídajících OpenDat veřejných zakázek.

Popis předávaných dat ve vazbě na formuláře Věstníku VZ a základní popis dat evidovaných na elektronických tržištích je uveden v následujícím dokumentu Popis obsahu OpenDat. V tomto popisu jsou i podrobněji popsány údaje jak konkrétně postupovat při strojovém stahování dat.

Přehled veřejných zakázek z Věstníku VZ

Veřejné zakázky (bez formulářů F16-F19) pro zákon č. 134/2016 Sb.
Rok XML XLSX CSV
2021 XML XLS CSV
2020 XML XLS CSV
2019 XML XLS CSV
2018 XML XLS CSV
2017 XML XLS CSV
2016 od 1.10 XML XLS CSV

Formuláře F16 až F19 veřejných zakázek pro zákon č. 134/2016 Sb.
Rok XML XLSX CSV
2021 XML XLS CSV
2020 XML XLS CSV
2019 XML XLS CSV
2018 XML XLS CSV
2017 XML XLS CSV
2016 od 1.10 XML XLS CSV

VZ pro zákon č. 137/2006 Sb.
V exportu jsou generovány všechny formuláře k dané VZ, tzn., jak řádný tak všechny následné opravné formuláře.
Rok XML XLSX CSV
2016 do 30.9. XML XLS CSV
2015 XML XLS CSV
2014 XML XLS CSV
2013 XML XLS CSV
2012 XML XLS CSV
2011 XML XLS CSV
2010 XML XLS CSV
2009 XML XLS CSV
2008 XML XLS CSV
2007 XML XLS CSV
2006 XML XLS CSV

Přehled veřejných zakázek z eTržišť

Rok XML XLSX CSV
2017 XML XLS CSV
2016 XML XLS CSV
2015 XML XLS CSV
2014 XML XLS CSV
2013 XML XLS CSV
2012 XML XLS CSV
Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2021 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.