Úvodní text k oblasti Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ) – Statistické výstupy o veřejných zakázkách

Statistické výstupy o veřejných zakázkách jsou součástí Informačního systému o veřejných zakázkách. Obsah informací, které jsou uvedeny v této oblasti IS VZ vychází z uveřejněných formulářů ve Věstníku veřejných zakázek IS VZ zaslaných zadavateli.

Data, ze kterých statistické výstupy o veřejných zakázkách vycházejí se pravidelně aktualizují k 15. dni v měsíci za předcházející měsíc.

Z různých charakterů životního cyklu veřejných zakázek a lhůt zadávacích řízení, z povinností zadavatelů oznamovat výsledky zadávacích řízení a z pravidelné aktualizace datové základny vyplývá, že hodnoty a počty veřejných zakázek, které byly reálně zadány v daném časovém období se mohou lišit od hodnot a počtů veřejných zakázek ve statistických výstupech, které jsou vytěženy z výsledkových formulářů veřejných zakázek zaslaných zadavateli pro toto sledované období.

Popis statistického modulu

V samostatné části menu OpenData jsou nyní k dispozici údaje o veřejných zakázkách evidovaných na Věstníku VZ a jednotlivých elektronických tržištích. Tyto data jsou přístupná ve formátech XML, XLS a CSV. Tyto údaje jsou dostupné i z celkového přehledu statistik, kde byla doplněna za stávající statistiky samostatná část OpenData.

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2021 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.