Registrace do aplikace

Veškeré veřejně přístupné informace v Informačním systému o veřejných zakázkách jsou k dispozici bez nutnosti předchozí registrace. Registrovaným uživatelům je navíc umožněno:
a) založit novou koncesní smlouvu do Rejstříku koncesních smluv a tuto smlouvu odeslat na MMR ke schválení
b) zaslat žádost o zápis/změnu zápisu/vyřazení do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V případě potíží při registraci kontaktujte hot-line_isvz@asd-software.cz


Zadejte svůj platný email. Zašleme Vám přístupový kód: 

Stránku nezavírejte, v dalším kroku budete zadávat kontrolní přístupový kód.
Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2021 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.