Profil zadavatele

Profil zadavatele je elektronický nástroj, na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Internetová adresa profilu zadavatele musí být uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele musí mít podobu strukturovaných dat, jejichž základní popis je stanoven vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.

Informační systém o veřejných zakázkách nabízí podrobný popis strukturovaných dat pro:

Tato aplikace je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách.
Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou o přístupnosti.
Copyright © 2005 - 2021 ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.