NázevČísloPopis
[Sbalit]
  I. Informace o veřejných zakázkách evidovaných prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek
Statistiky obsahují informace získané z formulářů uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek
 [Rozbalit]
  Statistiky VZ z pohledu zadavatelů
Statistiky obsahují údaje o VZ z pohledu zadavatelů, tedy subjektů, kteří zadávají VZ
 [Rozbalit]
  Statistiky VZ z pohledu dodavatelů
Statistiky obsahují údaje o VZ z pohledu dodavatelů, tedy subjektů, kteří dodávají VZ
 [Rozbalit]
  VZ ve fázi zahájení zadávacího řízení
Statistiky obsahují údaje z formulářů, kterými zadavatel zahajuje zadávací řízení. • „Oznámení o zakázce“ • „Pravidelné předběžné oznámení – veřejné služby“, pokud tímto oznamuje zahájení zadávacího řízení • „Oznámení o zakázce – veřejné služby“ • „Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti“ Ceny jsou v Kč bez DPH. Statistiky jsou počítány z poslední verze formuláře.
 [Rozbalit]
  VZ ve fázi zadání veřejné zakázky
Statistiky obsahují údaje z formulářů, kterými zadavatel oznamuje výsledky zadávacího řízení (uzavření smlouvy). • „Oznámení o zadání zakázky“ pro veřejné zadavatele, • „Oznámení o zadání zakázky – veřejné služby“ pro sektorové zadavatele • „Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti“ Ceny jsou v Kč bez DPH. Do statistik nejsou zahrnuty zrušené VZ. Statistiky jsou počítány z poslední verze formuláře.
 [Rozbalit]
  Statistiky z pohledu podaných formulářů (nikoli VZ)
Obsahuje sestavy podle počtu podaných formulářů, tedy nikoliv počty VZ
 [Rozbalit]
  Statistiky soutěží o návrh
Statistiky obsahují přehled o zahájených, ukončených a zrušených soutěžích o návrh (z formulářů F12, F13 a F51) podle § 102 – 109 ZVZ
  
  Detailní přehled formulářů s údaji o veřejných zakázkách
Sestava obsahuje všechny formuláře (řádné i opravné) všech druhů (F01, F02, ..., F55) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (dříve IS VZ US) od ledna 2010 k aktuálnímu datu. Jeden řádek v sestavě reprezentuje jeden formulář. Proto může být v sestavě pro stejnou VZ uvedeno více řádků = formulářů (např. v případě uveřejnění řádného a následně opravného formuláře nebo např. v případě zveřejnění oznamovacího a zadávacího formuláře).
[Rozbalit]
  II. Informace o veřejných zakázkách evidovaných prostřednictvím elektronických tržišť veřejné správy
Statistiky obsahují informace o VZ získané z e-tržišť
[Rozbalit]
  III. Informace o veřejných zakázkách evidovaných prostřednictvím profilů zadavatele
Statistiky obsahují informace o VZ získané z profilů zadavatele
[Rozbalit]
  OpenData